Pozew o przywrócenie do pracy – podstawowe informacje

Pozew o przywrócenie do pracy – podstawowe informacje

Pracownik, który został niesłusznie zwolniony z pracy, może domagać się od pracodawcy nie tylko odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, ale również złożyć pozew o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia lub pozew o przywrócenie do pracy. Każde z powyższych roszczeń cechuje się własną specyfiką i określonymi wymaganiami, które muszą zostać spełnione, by złożony pozew mógł zostać uznany za ważny. Dziś przyjrzymy się nieco bliżej ostatniej z wymienionych możliwości i wskażemy, jak prawidłowo sporządzić pozew o przywrócenie do pracy. (więcej…)