EGZEKUCJA ROSZCZEŃ

INFORMACJE DLA BANKÓW, FIRM WINDYKACYJNYCH I FUNDUSZY SEKURYTYZACYJNYCH

Oferujemy stałą pomoc prawną w zakresie obsługi wierzytelności, m.in. kontaktu i ugód z dłużnikami, przedsądowych wezwań do zapłaty, pozwów sądowych (również w formie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz całego ewentualnego procesu sądowego, wyboru komorników sądowych wyspecjalizowanych pod konkretny produkt, obsługi wniosków egzekucyjnych oraz monitorowania procesu egzekucji. Ponadto świadczymy usługi doradcze w zakresie zakupu lub sprzedaży wierzytelności oraz due diligence.

INFORMACJE DLA DŁUŻNIKÓW

Adwokat Jacek Pałka jako były komornik jest w stanie Państwu pomóc na każdym etapie postępowania egzekucyjnego. Doskonale zna sposób działania oraz zakres uprawnień komorników sądowych, a także organizację pracy kancelarii komorniczych. Kancelaria adwokacka analizuje stan prawny i proponuje ewentualne możliwości wyjścia z każdej, nawet nietypowej sytuacji. Prowadzimy w imieniu dłużnika m.in. negocjacje z wierzycielem lub komornikiem, sporządzamy skargi na czynność lub zaniechanie komornika, skargi na opis i oszacowanie nieruchomości, skargi w trybie administracyjnym na komornika, skargi na przewlekłość postępowania. Specjalizujemy się w obronie dłużników w sprawach wydanych w formie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELI

Oferujemy okresową lub stałą pomoc prawną w zakresie egzekucji roszczeń, m.in. prowadzenia negocjacji z dłużnikami, zawierania w imieniu wierzyciela ugód z dłużnikami, przedsądowych wezwań do zapłaty, sądowego dochodzenia należności, prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szybkie i skuteczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego jest najistotniejsze, ponieważ prowadzi do odzyskania długu. Adwokat Jacek Pałka jako były komornik doskonale zna sposób działania oraz zakres uprawnień komorników sądowych, a także organizację pracy kancelarii komorniczych, dlatego potrafi ocenić, do jakiej kancelarii komorniczej należy złożyć wniosek egzekucyjny dostosowany pod konkretnie dochodzoną wierzytelność.