POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
/SKARGA NA KOMORNIKA/

Z postępowaniem egzekucyjnym mamy do czynienia każdorazowo w przypadku, gdy ze strony odpowiednich organów egzekucyjnych (sądów rejonowych lub komorników działających przy sądach rejonowych) zostają podjęte czynności, których celem jest przymusowe zaspokojenie roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika.

Warto pamiętać, że w tego rodzaju sytuacji wola dłużnika nie ma żadnego znaczenia – jeżeli zostały spełnione warunki umożliwiające rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego (istnieje ważny tytuł egzekucyjny, została mu nadana klauzula wykonalności oraz do właściwego organu egzekucyjnego został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji), może ono być przeprowadzone.

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych. Bardzo wysoka skuteczność podejmowanych przez nas działań wynika przede wszystkim z faktu, iż adwokat Jacek Pałka posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zawodzie komornika sądowego, dzięki czemu nie tylko doskonale zna sposób funkcjonowania kancelarii komorniczych oraz ich organizację pracy, ale także zakres ich uprawnień.

Istnieje spora liczba czynności w trakcie postępowania egzekucyjnego, które powinny zostać powierzone zawodowemu pełnomocnikowi dłużnika lub wierzyciela z uwagi na fakt, iż prawidłowe ich wykonanie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, zwykle niedostępnej przeciętnemu obywatelowi. Do tego rodzaju czynności należą między innymi:

  • skarga na komornika (również w trybie administracyjnym),
  • skarga na opis i oszacowanie nieruchomości,
  • skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

 

Nasza kancelaria oferuje ponadto skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w zakresie odzyskiwania długów, windykacji oraz negocjacji z dłużnikami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tym zakresie jesteśmy w stanie prowadzić negocjacje z każdym dłużnikiem, co często kończy się zawarciem w imieniu wierzyciela ugody.

W rzadkich przypadkach, kiedy nawet po negocjacjach dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, oferujemy wierzycielom pomoc w zakresie sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty, dochodzenia sądowo należności oraz monitorowania na bieżąco prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Wszystkie osoby i instytucje potrzebujące wsparcia prawnego w zakresie skutecznego odzyskiwania należności, windykacji roszczeń czy w innych kwestiach powiązanych z postępowaniami egzekucyjnymi zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Można to uczynić drogą mailową, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie lub telefonicznie – jesteśmy do Państwa dyspozycji!