PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Dla wielu przedsiębiorstw przedłużająca się utrata płynności finansowej, będąca wynikiem niemożności uregulowania zaciągniętych zobowiązań, oznacza konieczność wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to jedyna realna alternatywa dla natychmiastowego ogłoszenia upadłości, które z reguły nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym pod względem finansowym zarówno dla wierzycieli, jak i samego ogłaszającego upadłość podmiotu.

Aktualnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne dopuszczają możliwość uniknięcia upadłości poprzez rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania sanacyjnego, które w dłuższej perspektywie czasowej są rozwiązaniami dalece bardziej korzystnymi dla wszystkich zainteresowanych stron. Nie w każdej sytuacji jednak da się skorzystać z takiej możliwości, jednak dokładną ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz zakres dostępnych opcji najlepiej pozostawić zawodowemu pełnomocnikowi, jakim jest adwokat.

Prawo upadłościowe i naprawcze jest dziedziną, w której nasza kancelaria specjalizuje się od wielu lat. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową i profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom, obejmującą szeroko rozumiane doradztwo w zakresie działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, w tym między innymi:

  • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania sanacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • obsługę prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego, sanacyjnego lub restrukturyzacyjnego,
  • reprezentację w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • monitorowanie przebiegu procesu upadłości,
  • współpracę i pomoc prawną przeznaczoną dla syndyków, nadzorców układu, nadzorców sądowych oraz zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • analizę aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie planów restrukturyzacyjnych.

 

Ponadto specjalizujemy się w skutecznym dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników w postępowaniach upadłościowych – zarówno w odniesieniu do dłużników, którzy są przedsiębiorcami, jak i dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie lub drogą telefoniczną.