PRAWO PRACY

Specjalistycznej pomocy prawnej w dziedzinie prawa pracy potrzebują obecnie nie tylko pracownicy, ale coraz częściej również sami pracodawcy. Nic w tym dziwnego, ponieważ ten dział prawa jest stale wzbogacany o nowe regulacje, a wiele z dotychczasowych zapisów ulega znowelizowaniu w celu dostosowania do bieżących realiów.

Nie jest niczym zaskakującym, że znakomita większość pracodawców i pracowników nie jest w stanie śledzić na bieżąco zmian w obowiązującym prawie pracy – tu konieczne jest wsparcie zawodowego pełnomocnika. Jako specjaliści w zakresie prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem posiadamy w ofercie pełen zakres usług prawnych dla pracodawców i pracowników.

Pracodawcom oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa pracy, w tym między innymi w następujących dziedzinach:

  • sporządzanie umów o pracę,
  • wprowadzanie zmian w umowach o pracę,
  • sporządzanie umów menadżerskich,
  • przygotowywanie regulaminów (wynagradzania, pracy, itd.).
  • sporządzanie umów dotyczących zakazu konkurencji oraz zachowania poufności.

 

Utrata pracy w wyniku niezgodnych z prawem działań pracodawcy jest dla każdego zatrudnionego bardzo trudnym doświadczeniem, dlatego poszkodowanym w ten sposób pracownikom oferujemy pomoc prawną w zakresie sporządzenia i złożenia pozwu o przywrócenie do pracy, jak również reprezentację w Sądzie Pracy na każdym etapie postępowania.

Nasi specjaliści reprezentują także w Sądzie Pracy pracowników i pracodawców w sporach sądowych o: odszkodowanie z tytułu wypadków w miejscu pracy, naruszenie dóbr osobistych pracownika, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing, dyskryminację, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w niedziele oraz święta.

Osoby i firmy zainteresowane skorzystaniem z naszych usług zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy kancelarii w celu umówienia spotkania.