PRAWO KARNE

Prawo karne jako jedna z podstawowych dziedzin prawa opiera się w największej mierze na regulacjach zawartych w Kodeksie karnym (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późń. zm.), Kodeksie wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 z późń. zm.) oraz Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. 2013 poz. 186 z późń. zm.). Ponadto dodatkowe szczegółowe regulacje można znaleźć w Kodeksie postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) oraz w Kodeksie karnym wykonawczym (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557).

Warto zaznaczyć, że Kodeks postępowania karnego reguluje procedurę działania organów ścigania, prawa i obowiązki oskarżonego i poszkodowanego na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych. Z kolei Kodeks karny wykonawczy obejmuje między innymi regulacje w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary, odroczenia, przerwy lub warunkowego zawieszenia wykonania kary, jak również sprawy dotyczące wydania wyroku łącznego i odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Dopiero wszystkie wspomniane ustawy razem stanowią całość regulacji w zakresie prawa karnego, co w praktyce oznacza, że żaden prawnik niewyspecjalizowany w tej dziedzinie nie będzie w stanie skutecznie reprezentować swoich Klientów w sprawach karnych. Z racji ich specyfiki oraz konieczności błyskawicznego reagowania na zaistniałą sytuację profesjonalna pomoc prawna jest przydatna już na etapie pierwszych czynności – obecność doświadczonego adwokata zapewnia niezbędną ochronę prawną w toku postępowania.

To bardzo ważne podczas postępowania przed sądem, ale już podczas pierwszego przesłuchania pomoc adwokata specjalizującego się w prawie karnym jest bezcenna. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną opiekę i pełną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym także podczas postępowania przygotowawczego w sprawach związanych z zatrzymaniem oraz tymczasowym aresztowaniem.

Z racji wieloletniego doświadczenia w sprawach karnych skutecznie pomagamy naszym Klientom, reprezentując oskarżonych w procesach karnych lub o wykroczenie. Występujemy też w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżycieli posiłkowych, prywatnych i powodów cywilnych w procesach sądowych. W każdym przypadku doradzamy najskuteczniejszą strategię, zajmujemy się także jej przygotowaniem.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi adwokatami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub drogą telefoniczną. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, rzetelność oraz konsekwencję w podejmowanych działaniach, co bezpośrednio przekłada się na wysoką skuteczność naszej kancelarii we wszelkiego typu sprawach karnych – nawet tych najbardziej skomplikowanych i trudnych.