PRAWO SPADKOWE, RODZINNE I OPIEKUŃCZE /Rozwód/

PRAWO SPADKOWE

Regulacje prawne dotyczące szeroko rozumianych spraw spadkowych znajdują się w księdze czwartej Kodeksu cywilnego. To właśnie tam ustawodawca uregulował kwestie związane z instytucją spadku, testamentu oraz zachowku, jak też sposoby dziedziczenia po zmarłym. Ta ostatnia kwestia jest o tyle ważna, że dziedziczyć można albo w oparciu o istniejący testament, albo na podstawie reguł znajdujących się w Kodeksie cywilnym.

Sprawy spadkowe z racji swego szczególnego charakteru należą do najtrudniejszych spraw – szczególnie dla najbliższych osoby zmarłej. Z uwagi na ogromne emocje towarzyszące tego typu postępowaniom najlepiej jest skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, który zajmie się wszystkimi koniecznymi formalnościami. Poza reprezentacją stron w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie czy uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oferujemy również spadkodawcy pomoc w zakresie poprawnego sporządzenia testamentu (notarialnego lub holograficznego).

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne regulują zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który normuje wszelkie kwestie związane z prawem rodzinnym. Najczęściej zapisy Kodeksu rodzinnego są przywoływane w sprawach rozwodowych i majątkowych małżonków. Z uwagi na fakt, że rozwód jest bardzo trudnym okresem dla obu stron, dobrym pomysłem jest zapewnienie sobie profesjonalnego wsparcia w postaci wykwalifikowanego adwokata rozwodowego. Dzięki jego konsultacjom i poradom unika się popełnienia błędów rzutujących na dalsze losy sprawy rozwodowej.

Warto pamiętać, że sprawy rozwodowe zazwyczaj są dość skomplikowane i stanowią spore obciążenie psychiczne dla stron, a w szczególności dla dzieci rozwodzących się małżonków. Z tego względu nasi adwokaci zawsze dokładają starań, aby wszelkie formalności załatwiać z poszanowaniem ich emocji, a jednocześnie tak, by interesy najmłodszych uczestników spraw rozwodowych były jak najlepiej zabezpieczone. Adwokaci rodzinni z naszej kancelarii gwarantują dyskrecję, szacunek oraz pełen profesjonalizm podczas całego postępowania rozwodowego.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa rodzinnego:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o alimenty (w tym także o zmniejszenie oraz zwiększenie alimentów),
  • sprawy o podział majątku wspólnego,
  • sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • sprawy o ustanowienie opieki i kurateli.