PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Aktualnie w Polsce możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w kilku precyzyjnie określonych formach. Są to:

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza (często określana także jako indywidualna działalność gospodarcza), polegająca na prowadzeniu i reprezentowaniu danego przedsiębiorstwa wyłącznie przez jednego właściciela będącego osobą fizyczną;
  2. spółka cywilna (regulacje dotyczące tej formy prowadzenia działalności znaleźć można w Kodeksie cywilnym);
  3. spółki prawa handlowego (regulacje odnoszące się do tej formy działalności gospodarczej ustawodawca zawarł w Kodeksie spółek handlowych).

Spółki prawa handlowego dzielimy na:
• spółki osobowe – spółki jawne (sp. j.), spółki partnerskie (sp. p.), spółki komandytowe (sp. k.), spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.),
• spółki kapitałowe – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjne (S.A.).

Nasza kancelaria posiada specjalistyczną wiedzę prawniczą na temat każdej formy działalności gospodarczej, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom dowolnego podmiotu gospodarczego w zakresie obsługi prawnej. Ponieważ nasza wiedza wynika z wieloletniego praktycznego doświadczenia i nieustannej obserwacji zmian wprowadzanych do obowiązujących regulacji, zapewniamy naszym Klientom kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę, każdorazowo dostosowując zakres świadczonych usług do profilu działalności przedsiębiorstwa.

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych zapewniana przez naszą kancelarią obejmuje między innymi:

• rejestrację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym przygotowanie umów i aktów założycielskich,
• przekształcanie i likwidację spółek,
• sporządzanie projektów umów i statutów zarówno dla spółek handlowych, jak i cywilnych,
• sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• sporządzanie i opiniowanie statutów oraz regulaminów dla podmiotów gospodarczych dowolnego typu.

Ponadto zajmujemy się reprezentacją powodów lub pozwanych przed sądami powszechnymi, między innymi w sprawach:

• o zapłatę,
• dotyczących nienależytego wykonania lub niewykonania umów,
• dotyczących realizacji roszczeń z tytułu kar umownych,
• o ustalenie prawa.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią i umówienia spotkania w celu omówienia szczegółów współpracy. Formularz kontaktowy oraz numer telefonu i adres e-mail są dostępne na naszej stronie internetowej w dedykowanej zakładce.