ODSZKODOWANIA

Uzyskanie korzystnego odszkodowania za uszczerbek powstały w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę nie zawsze jest łatwe, ponieważ wielu ubezpieczycieli celowo działa w taki sposób, by wypłacone świadczenie było możliwie niskie albo by wcale go nie wypłacać. Dlatego właśnie pomoc prawnika posiadającego doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań jest praktycznie niezbędna na każdym etapie postępowania.

Ponieważ do nieprawidłowości może dojść już na samym początku, czyli na etapie postępowania likwidacyjnego, warto uzyskać wsparcie i pomoc prawną w postaci wykwalifikowanego specjalisty w zakresie odszkodowań i prawa ubezpieczeniowego. Jeśli sprawą zajmie się w imieniu poszkodowanego adwokat, odszkodowania będą najkorzystniejsze i łatwe w uzyskaniu, a w razie ewentualnych problemów podczas negocjacji z zakładem ubezpieczeniowym prawnik pomoże złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub skierować sprawę na drogę sądową.

Ponieważ tocząca się sprawa o odszkodowanie zwykle jest sporym obciążeniem dla osoby poszkodowanej, oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę postępowania odszkodowawczego klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. W ramach naszych usług dokonujemy wstępnej oceny zdarzenia, zapewniamy pomoc w trakcie postępowania likwidacyjnego, a także reprezentujemy poszkodowanego przed sądem. Od wielu lat skutecznie dochodzimy na rzecz naszych Klientów odszkodowań między innymi z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków losowych,
  • wypadków przy pracy,
  • nienależytego wykonania umowy,
  • niewykonania umowy,
  • błędu w sztuce lekarskiej.

 

Odszkodowanie ma na celu wyrównanie uszczerbku powstałego na skutek poniesionej szkody, przy czym należy pamiętać, że szkody dzielimy na dwa rodzaje:

  • szkody majątkowe (powstają, kiedy dochodzi do naruszenia dóbr majątkowych osoby poszkodowanej albo jej interesów. Na szkodę taką składają się dwa elementy: rzeczywista strata na majątku (damnum emergens) oraz utrata przyszłej korzyści (lucrum cessans). Za szkody majątkowe osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania),
  • szkody niemajątkowe (powstają w wyniku naruszenia dóbr i interesów osoby poszkodowanej w sposób niewywołujący reperkusji w majątku, wpływający natomiast na samopoczucie poszkodowanego. Takie szkody powstają także wtedy, gdy naruszenie dóbr wywołuje cierpienia fizyczne lub psychiczne. Za szkody niemajątkowe osobie poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie).

 

Wszystkich, którzy potrzebują kompleksowego, profesjonalnego doradztwa prawnego podczas postępowania odszkodowawczego zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej bądź drogą telefoniczną.