KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Oferuję szeroko pojętą pomoc prawną zarówno wspólnot mieszkaniowych jak i zarządców nieruchomości jako stałe doradztwo lub w pojedynczych sprawach sądowych czy egzekucyjnych.

Profesjonalna pomoc prawna jest niezwykle istotna i może skutecznie ustrzec przed ponoszeniem zbędnych kosztów i konsekwencji niewłaściwych decyzji. W zakres pomocy prawnej wchodzi m.in.:

• Bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości;
• Reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości przed sądami i organami administracji;
• Sporządzanie pism procesowych;
• Negocjacje i mediacje przedsądowe;
• Przygotowywanie projektów uchwał wspólnot;
• Polubowna windykacja należności, a następnie egzekucja sądowa;
• Szeroko pojęte doradztwo prawne;
• Opiniowanie lub/i opracowywanie projektów umów, kontrola prawna.

Zapraszam do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.