KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Oferuję szeroko pojętą pomoc prawną zarówno wspólnot mieszkaniowych jak i zarządców nieruchomości jako stałe doradztwo lub w pojedynczych sprawach sądowych czy egzekucyjnych.

Profesjonalna pomoc prawna jest niezwykle istotna i może skutecznie ustrzec przed ponoszeniem zbędnych kosztów i konsekwencji niewłaściwych decyzji. W zakres pomocy prawnej wchodzi m.in.:

  • Bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości;
  • Reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości przed sądami i organami administracji;
  • Sporządzanie pism procesowych;
  • Negocjacje i mediacje przedsądowe;
  • Przygotowywanie projektów uchwał wspólnot;
  • Polubowna windykacja należności, a następnie egzekucja sądowa;
  • Szeroko pojęte doradztwo prawne;
  • Opiniowanie lub/i opracowywanie projektów umów, kontrola prawna.

 

Zapraszam do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.