RPO składa skargę do SN - komentarz adwokata Jacka Pałki

Zapraszam Państwa do przeczytania mojego komentarza do artykułu, który ukazał się w czwartek 4 lutego 2021 r. w „Rzeczpospolitej” dotyczącego skargi nadzwyczajnej RPO. Wersja internetowa została niestety skrócona, a z całym artykułem można się zapoznać w wersji papierowej.   https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/302049990-Sad-zameldowany-ma-zaplacic-czynsz-za-lokal-komunalny-chociaz-w-nim-nie-mieszkal-RPO-sklada-skarge-do-SN.html?fbclid=IwAR3yxuGiXTze2UM0E1Kgwvc7hyuajdH0ukLe9fL5Tsl3HLUnq66GeZrAebs

Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w czasie trwania epidemii COVID-19.

Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w czasie trwania epidemii COVID-19.

Zgodnie ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”. Co ciekawe, ustawodawca w toku prac legislacyjnych nie dostrzegł błędu dotyczącego nazwy jednostki chorobowej, w której zabrakło liczby 19.  Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. (więcej…)

Najem w czasie epidemii

Najem w czasie epidemii

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg zmian w dotychczasowym brzmieniu różnorodnych ustaw oraz regulacji prawnych. Ustawodawca, dostrzegając trudną sytuację najemców w czasie wprowadzonego stanu epidemii w Polsce, również i w tej materii wprowadził nowe rozwiązania. (więcej…)