Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Według najnowszych dostępnych statystyk w samym tylko 2016 roku sądy w Polsce orzekły aż 64 tysiące rozwodów, co oznacza, że średnio ponad 30% zawieranych małżeństw się rozpada. Siłą rzeczy towarzyszą temu duże emocje związane nie tylko z samą sytuacją – bardzo dużym problemem jest w wielu przypadkach podział majątku wspólnego po rozwodzie. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że małżonkowie nie do końca orientują się w sytuacji majątkowej współmałżonka, a mimo to składają do sądu pozew o rozwód z podziałem majątku w przekonaniu, że sąd dokona takiego podziału szybko i skutecznie. Przekonanie takie jest jednak błędne, a najlepszym sposobem na usatysfakcjonowanie obu stron podczas podziału majątku jest pominięcie sądu. Dlaczego?

Podział majątku przez sąd

Warto pamiętać, że podział majątku wspólnego nie należy do obowiązków sądu – jest to tylko opcja dostępna dla rozwodzących się małżonków, jednak sąd odmówi dokonania podziału, jeśli nadmiernie przedłuży to postępowanie rozwodowe. Z reguły zresztą rozwodzący się małżonkowie nie są zgodni w kwestii tego, co powinno komu przypaść, skutkiem czego w znakomitej większości spraw rozwodowych podział majątku nie jest orzekany.

Znacznie lepszym pomysłem jest przeprowadzenie sprawy o podział majątku po rozwodzie, składając po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego wniosek o taki podział w odpowiednim Sądzie Rejonowym. Należy się jednak liczyć z faktem, iż tego rodzaju postępowanie może trwać bardzo długo, gdyż sąd musi ustalić elementy wchodzące w skład majątku wspólnego rozwodzących się małżonków, a później podzielić je po równo pomiędzy nich. Małżonkowie, którzy nie chcą długo czekać, mają do dyspozycji również inne możliwości.

Podział majątku u notariusza

Jednym z najlepszych i najmniej kosztownych dla rozwodzących się małżonków sposobów podziału majątku wspólnego jest podział polubowny, dokonywany w formie aktu notarialnego. Ta opcja jest oczywiście dostępna wyłącznie wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami nie toczy się spór o poszczególne składniki majątku. Niewątpliwą do zalet takiego trybu należą: przystępny całościowy koszt podziału majątku po rozwodzie (nierzadko znacznie niższy niż koszty prawne oraz koszty powołania rzeczoznawców do wyceny majątku), krótki czas podziału (do kilkunastu tygodni) i możliwość sprawnego zakończenia formalności związanych z rozwodem, a tym samym wyeliminowania związanego z tym stresu.

Kiedy możliwy jest nierówny podział?

Generalnie nierówny podział nie jest praktykowany przez sądy, które orzekają zgodnie z zasadą „obie strony dostają równe części majątku wspólnego”. Nie znaczy to jednak, że podział taki nie jest możliwy – będziemy mieć z nim do czynienia np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wykaże, że drugi wydawał wspólne pieniądze nie dbając o dobro rodziny. Warto pamiętać, że wspólne pieniądze oznaczają w tym przypadku zarobki oraz oszczędności obojga małżonków. W rzadkich sytuacjach sąd może zdecydować się na nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie, jednak zawsze jest to uzasadnione nie tylko nierównym przyczynianiem się do powstania majątku, ale przede wszystkim szczególnymi okolicznościami dodatkowymi.

Ponieważ zazwyczaj rozwód nie jest czymś prostym, łatwym i przyjemnym, warto zwrócić się o pomoc do osób zawodowo zajmujących się kwestiami związanymi z podziałem majątku. Taka pomoc może okazać się nieoceniona zwłaszcza wtedy, gdy do głosu dochodzą emocje rozwodzących się współmałżonków – możliwość bycia reprezentowanym przez przedstawiciela prawnego pozwala uniknąć zbędnego stresu oraz dopełnić formalności sprawnie i bezproblemowo.

Jacek Pałka
adwokat
www.mecenaspalka.pl