Jazda po alkoholu – co warto wiedzieć?

Jazda po alkoholu – co warto wiedzieć?

Jazda po alkoholu to w naszym kraju ogromny problem,najlepiej świadczą o tym policyjne statystyki, w których wykroczenia i przestępstwa popełnione przez kierowców jadących „na podwójnym gazie” wciąż stanowią spory odsetek. Zaostrzone w maju 2015 roku kary za jazdę po alkoholu nieco poprawiły sytuację, jednak wielu kierujących nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co im tak naprawdę grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Dziś spróbujemy przybliżyć ten temat naszym Czytelnikom.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Podstawowym wyznacznikiem konsekwencji zagrażających osobie prowadzącej pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu jest jego stężenie w wydychanym powietrzu lub we krwi. Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie, który nie powoduje żadnych konsekwencji w przypadku zatrzymania przez Policję i badania alkomatem, wynosi w Polsce do 0,2 promila we krwi (czyli poniżej 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Poziom wyższy oznacza złamanie prawa i możliwość poniesienia konsekwencji karnych, wynikających ze złamania zakazu prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości.

Według obecnych regulacji prawnych ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia wtedy, gdy jego stężenie we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (co jest równoważne z obecnością od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza). Jazda pojazdem w stanie po użyciu stanowi wykroczenie zagrożone karą pozbawienia wolności (areszt od 5 do 30 dni), karą grzywny (od 50 do 5000 zł) oraz zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Co istotne, osoby popełniające wykroczenie nie zostają wpisane do Krajowego Rejestru Karnego jako osoby karane – jedynym wyjątkiem od tej zasady są osoby skazane za wykroczenie na karę aresztu.

W przypadku, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila (0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu), jazda po alkoholu jest kwalifikowana jako przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto kierowcy popełniającemu takie przestępstwo obligatoryjnie wydawany jest zakaz prowadzenia pojazdów na nie mniej niż 3 lata (nawet do 15 lat), musi on również wpłacić świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Postępowanie karne wobec kierowcy popełniającego takie przestępstwo skutkuje wpisaniem do KRK.

Informacje dodatkowe

Warto pamiętać, że po zatrzymaniu przez Policję za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca nie musi zgadzać się na proponowane zwykle skazanie bez rozprawy czy dobrowolne poddanie się karze. Niejednokrotnie istnieje bowiem możliwość uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego, w efekcie czego można uniknąć wpisania do KRK.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego można złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego, a jeśli akt oskarżenia trafił już do sądu, wniosek należy złożyć do sądu. Większe szanse sukcesu mają ci kierowcy, na których korzyść przemawiają zaistniałe okoliczności łagodzące (o wszystkich należy wspomnieć) w postaci np. dotychczasowej niekaralności, utraty pracy w wyniku wpisania do KRK czy znikomego stopnia szkodliwości społecznej popełnionego przestępstwa.

W przypadku osób skazanych już wcześniej za jazdę pod wpływem alkoholu należy wziąć pod uwagę, iż zatarcie wyroku za jazdę pod wpływem jest uzależnione od tego, jaką dokładnie karę sąd wymierzył poprzednio. Dla osób skazanych na warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje już po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby.

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności zostają wykreślone z KRK po upływie 3 lat od daty zakończenia wykonywania kary, natomiast skazani na karę grzywny zostają wykreśleni z KRK po upływie 1 roku od momentu wykonania kary (czyli od zapłacenia grzywny). Co ważne, zatarcie skazania nie może nastąpić, jeśli nadal trwa zakaz prowadzenia pojazdów, którego minimalny wymiar wynosi obecne 3 lata.