Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego potocznie zwany pozwem o alimenty to dopiero początek drogi do uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców uchyla się od łożenia na swoje dziecko. (więcej…)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Gdy rodzice dziecka rozstaną się, bardzo często powstaje problem łożenia środków pieniężnych przez rodzica, z którym dziecko nie pozostało. Niestety często spotykana jest sytuacja, iż taki ojciec czy matka zapominają, że utrzymanie małoletniego kosztuje i oboje z rodziców powinni  przyczyniać się jego do utrzymania. (więcej…)