Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Według najnowszych dostępnych statystyk w samym tylko 2016 roku sądy w Polsce orzekły aż 64 tysiące rozwodów, co oznacza, że średnio ponad 30% zawieranych małżeństw się rozpada. Siłą rzeczy towarzyszą temu duże emocje związane nie tylko z samą sytuacją – bardzo dużym problemem jest w wielu przypadkach podział majątku wspólnego po rozwodzie. (więcej…)

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego potocznie zwany pozwem o alimenty to dopiero początek drogi do uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców uchyla się od łożenia na swoje dziecko. (więcej…)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Gdy rodzice dziecka rozstaną się, bardzo często powstaje problem łożenia środków pieniężnych przez rodzica, z którym dziecko nie pozostało. Niestety często spotykana jest sytuacja, iż taki ojciec czy matka zapominają, że utrzymanie małoletniego kosztuje i oboje z rodziców powinni  przyczyniać się jego do utrzymania. (więcej…)