Aktualności

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego potocznie zwany pozwem o alimenty to dopiero początek drogi do uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców uchyla się od łożenia na swoje dziecko. (więcej…)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Gdy rodzice dziecka rozstaną się, bardzo często powstaje problem łożenia środków pieniężnych przez rodzica, z którym dziecko nie pozostało. Niestety często spotykana jest sytuacja, iż taki ojciec czy matka zapominają, że utrzymanie małoletniego kosztuje i oboje z rodziców powinni  przyczyniać się jego do utrzymania. (więcej…)

ABC Testamentu

ABC Testamentu

W polskim systemie prawnym istnieje tylko jeden sposób rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, tj. przez sporządzenie testamentu. Wymogiem ustawowym jest, by testament sporządzony był przez jednego spadkodawcę, tym samym ustawodawca wyłączył możliwość sporządzania testamentów wspólnych, np. razem przez oboje małżonków. (więcej…)