PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Dochodzimy roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym. Pomagamy niewypłacalnym w składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, a następnie monitorujemy proces upadłości. Wspomagamy wiedzą syndyków, nadzorców sądowych, zarządców w postępowaniu upadłościowym.