PRAWO KARNE

Reprezentujemy osoby w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w sprawach związanych z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem. Reprezentujemy oskarżonych w procesie karnym lub o wykroczenie. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem.