POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
/SKARGA NA KOMORNIKA/

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pałki specjalizuje się w reprezentowaniu wierzycieli jak i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Adwokat Jacek Pałka jako były komornik sądowy doskonale zna sposób działania oraz zakres uprawnień komorników, a także organizację pracy kancelarii komorniczych. Skarga na komornika, skarga na opis i oszacowanie nieruchomości, skarga na komornika w trybie administracyjnym, skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego to najczęstsze czynności wymagające wiedzy specjalistycznej, które powinny być wykonywane przez pełnomocnika w imieniu dłużnika lub wierzyciela w egzekucji.