ODSZKODOWANIA

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań. Reprezentujemy poszkodowanego w rozmowach z ubezpieczycielem jak i sporze sądowym, m.in.  z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków losowych, wypadków przy pracy, z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów, błędów w sztuce lekarskiej.