NIERUCHOMOŚCI

Weryfikujemy stan prawny nieruchomości. Przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i o zarządzanie nieruchomościami.

Specjalizujemy się w szczególności w doradztwie przy nabywaniu gruntów rolnych po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nadto w sprawach o zapłatę czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości oraz o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dodatkowo posiadamy duże doświadczenie w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz wydanie innych nieruchomości.