Aktualności

Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Jak skutecznie podzielić majątek po rozwodzie?

Według najnowszych dostępnych statystyk w samym tylko 2016 roku sądy w Polsce orzekły aż 64 tysiące rozwodów, co oznacza, że średnio ponad 30% zawieranych małżeństw się rozpada. Siłą rzeczy towarzyszą temu duże emocje związane nie tylko z samą sytuacją – bardzo dużym problemem jest w wielu przypadkach podział majątku wspólnego po rozwodzie. (więcej…)

Alimenty – etap egzekucji

Alimenty – etap egzekucji

Uzyskanie orzeczenia, w którym sąd zobowiąże rodzica do płacenia alimentów na dziecko, to dopiero pierwszy możliwy etap dochodzenia świadczeń alimentacyjnych. Niestety wielu rodziców pomimo orzeczenia i ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego, alimentów nadal nie płaci. (więcej…)

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego potocznie zwany pozwem o alimenty to dopiero początek drogi do uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców uchyla się od łożenia na swoje dziecko. (więcej…)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Jak uzyskać alimenty na dziecko? I krok (etap sądowy)

Gdy rodzice dziecka rozstaną się, bardzo często powstaje problem łożenia środków pieniężnych przez rodzica, z którym dziecko nie pozostało. Niestety często spotykana jest sytuacja, iż taki ojciec czy matka zapominają, że utrzymanie małoletniego kosztuje i oboje z rodziców powinni  przyczyniać się jego do utrzymania. (więcej…)

ABC Testamentu

ABC Testamentu

W polskim systemie prawnym istnieje tylko jeden sposób rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, tj. przez sporządzenie testamentu. Wymogiem ustawowym jest, by testament sporządzony był przez jednego spadkodawcę, tym samym ustawodawca wyłączył możliwość sporządzania testamentów wspólnych, np. razem przez oboje małżonków. (więcej…)